Cap Haitien Health Network

Rete enfòme: Kalandriye(gade kalandriye sou aparèy mobil)  Lis òganizasyon  Lis Enstalasyon Imel Anons Gwoup  Resous (dosye ak lyen yo)  Distribisyon (nan pwodwi pou)
Kominike ak Rezo a:Jwenn rezo a   Email imel anons gwoup  Abònman nan imel anons gwoup (voye yon emailvid)  Post yon Evènman sou kalandriye a  Post yon Resous pa imel (lyen sit wèb oswa tache ranpli ak 1-2 deskripsyon fraz)
Aprann sou rezo sipò ekip: Ki sa nou fè  Rezo sipò ekip pou  Blog  Kontakte nou

Distribisyon nan Pwodwi pou

Rejyon Cap­-Haitien an gen anpil gwo, òganizasyon k ap travay ki kapab distribye pwovizyon pou sante nan tout rejyon an. Se poutèt sa, wòl nou an limite men nou espere, gen valè.

Òganizasyon sa yo gen ampil materyèl pou distribiye nan (klinik, lopital, elatriye) oswa òganizasyon ki vle ede yo nan rejyon an (ajans sa yo pa gen yon sistèm de distribisyon fiks)

Detèminen bezwen yon òganizasyon nan rejyon an epi distribye kòmsadwa


Nou bay tèt nou misyon, chèche materyèl patikilye yo pou nou bay an repons a demann manm Rezo. Anplis de sa, nou distribye pou gwo òganizasyon ki vle ede yo nan rejyon an, yo pito kowòdone avèk nou pou distribisyon.

Fè nou konnen si ou gen bezwenyon bagay oswayon kantite bagay pou fè don bay manm rezo ak lòt. Nou pwal gade si nou gen atik yo, oswa eseye jwenn lòt moun ki kapab ede ou.

Tanpri kontakte:
Oswa rele 3441-1546

Nou gen bagay tankou (nou pa pral gen tout bagay sou lis sa a, epi nou ap gen atik ki pa fè pati de lis la):

Aérosol Abuterol inhalation de sulfate      L'acétaminophène      L'alcool pour le nettoyage      Amoxicilin     Antiacide      Aquatabs      Bandages      Benzoate de 25%      Solution Betadine      Bouteilles granules Blaxin      Ensembles de perfusion de sang et des trousses d'échantillonnage      Bouteilles pour des échantillons de laboratoire ou des médicaments.      Brosses, antiseptique      Seaux, la vaisselle et bacs      Crème pour la peau Calmoseptine d'irritation      Caps      La chloroquine      Choléra affiches éducation à la prévention      Clorox      Pansements pour des plaies      Lunettes      Éponges de gaze Eye Wash      Robes, champs opératoires      Verrouiller l'héparine Flush      Inhalateurs      Cathéters IV et IV Administration Ensembles      Ringer lactate sérique d'injection (pour le choléra)      Metranidazole      Mops      Nébuliseurs      La solution de réhydratation orale (Pedialyte, Ceralyte)      Tuyau d'oxygène      Tiges montées iode povidone      Réanimateurs      Ciseaux et pinces      Sodium Chloride Savon 0,9% pour injection de sérum      Dégrafeuse      Equipement chirurgical (électrochirurgicale pad et un crayon, des bacs pour les fermetures des plaies, des incisions et de drainage, etc.)      Sutures.      Seringues.      Bandelettes de test pour le glucose et d'autres facteurs.      Langue Serviettes suppresseur.      Spéculum vaginal.      Xylocaine.      Des tubes d'aspiration Yankauer

Nou fè efò pou matryèl ke nou gen ki disponib yo kapab genyen vizibilite ki fasil. nou pran desizyon pou nou fè distribitsyon nou yo nan transparans. Ou ka jwenn don spesifik nou yo nan tablo ki amba a. Klike la a to view pou ka wè nan fenèt apa. Pou plis enfòmasyon sou lokal yo ak bezwen yo, gade nanlis la nan enstalasyon.