Cap Haitien Health Network

Rete enfòme: Kalandriye(gade kalandriye sou aparèy mobil)  Lis òganizasyon  Lis Enstalasyon Imel Anons Gwoup  Resous (dosye ak lyen yo)  Distribisyon (nan pwodwi pou)
Kominike ak Rezo a:Jwenn rezo a  Email imel anons gwoup  Abònman nan imel anons gwoup (voye yon emailvid)  Post yon Evènman sou kalandriye a  Post yon Resous pa imel (lyen sit wèb oswa tache ranpli ak 1-2 deskripsyon fraz)
Aprann sou rezo sipò ekip: Ki sa nou fè  Rezo sipò ekip pou  Blog  Kontakte nou

Rezo Ekip Sipò pou

Djailcovsky Aimable, AV
Mwen pran nesans Ranquitte, yon komin nan nò peyi dayiti, anviron 2 zè de tan de kap ayisyen.mwen fè etid primè nan lekòl notre-dame de laviktwa, etid segondè nan lise boukmann okap ayisyen,etid de dwa nan fakilte de dwa okap ayisyen. Mwen te travay ak ampil ONG ki soti nan Etazini. Mwen entèpwete pou ekip medikal yo nan zòn nan. Mwen travay pou HBHH (Help Brings Hope for Haiti) ede pote lespwa pou ayiti, mwen travay pou Misyon Portal Del cielo (yon misyon Batis ki baze nan Puerto Rico ap travay nan Ranquitte ki kreye lekòl yo ak bay manje ak rad pou moun pòv), osi byen ke plizyè pawas nan pwovens nò ak nòdès. Mwen renmen travay pou Rezo Sante Cap Haitien kòm yon volontè, paske mwen konprann ke li se yon òganizasyon ki pa Peye men ki fè yon bon travay nan distribye pwovizyon nan plizyè klinik ak nan chèche nouvo fason pou ede moun an Ayiti.

Ted Kaplan, MD, Fondate, Direktè ak Elizabèt Kaplan, LPN, Ko-fondatè 
Nou te vizite premye fwa okap ayisyen nan avril 2008, e yo te montre kèk sipònan pwojè yo ak òganizasyon k ap travay nan zòn nan. Nou te remake kepa gen kolaborasyon nan mitan òganizasyon yo ki ekziste nan zòn nan. Sa vle di yonn pa konnen kisa lòt ap fè. Nou vle sijere ke si younn te konnen ekzistans lòt. Nou ta gen chans kanalize lòt nan konnen kijan pou nou jere problem yo.

Nou te retounen lakay nou nan Florid. Imedyatman nou te kòmanse travay sou yon rezo, ke nou rele Cap Haitien Health Network ki vle di rezo de sante nan okap ayisyen. Nou te fè premye reyinyon nou nan otèl kristòf nan dat 20 jwen 208. Te genyen 8 manm plis fanmiy nou ki te patisipe nan reyinyon sa. Nou te pwofite fè klinik mobil nan klinik st-antoni ak nan new haiti hospital appeal clinic. Nan okazyon sa a nou te pwofite ekzekite yon pwojè ki rele pwojè doktè chak semèn, yon plan de travay nan tèt kole avèk Haiti Mission ak nouvo zanmi nou doktè ejèn pou amplwaye doktè ayisyen pou travay yon fwa pa semèn nan st-anthony ak nan lòt klinik ki pa te gen doktè ou byen ki pa genyen posiblite pou peye yon doktè. Nou retounen 2 ou 3 fwa chak ane avèk gwoup medikal volontè pou fè klinik mobil kote ki pi abandone yo. Nou travay nan fason pou yo ka gen pwòp posiblite yo. Rezo a te santi ke li te gen misyon pou li te konjige efò li pou ede sitou apwè gwo tranbleman de tè a, nan menm moman sa elizabèt te vini ak pitit gason nou an e li te pase 3 mwa nan chèche kowòdone ak jwenn nouvo strategi pou resevwa don medikaman ak materyèl. Nan menm ane a rezo nou an te kampe byen djanm nan kowòdone pou bay repons ak kriz kolera a. Aktyèlman CHHN ap ede anviron 60 òganizasyon e nou fè 9 reyinyon ki toujou genyen plis pase 50 manm. Nan lannen 2010, nou reyalize rèv ke nou te genyen ki se etabli yon rezo de kowòdinasyon e de soutyen pou travay chak jou, se yon misyon de siksè pou elizabèt atravè nesans rezo de sipò a.


Nou ap viv nan Orlando, zòn florida, kote Ted se yon pedyat, Elizabèt se yon enfimyè, manman 2 jèn timoun ayisyen-ameriken.Eugene Maklin, MD, Network Physician

Julian Malinak, MPH, Lidè Ekip
Mwen kontan travay ak ekip la, mwen te koumanse travay fen me 2011. Mwen te enterese vini an ayiti paske mwen aprann ampil nan istwa li nan zafè lasante. Mwen te déjà konnen ke mwen gen pou mwen ale ayiti,e mwen t’ap panse sou ki jan mwen ka kreye yon kolaborasyon nan mitan òganizasyon patikilye yo ak òganizasyon gouvènmantal yo e chèche yon fason pou ede yo reyalize yon bon sistèm de sante. M’ap aprann nan men tout manm òganizasyon yo. Orijinèlman nan Kalispell, Montana, mwen te etidye nan humanities ak politik sante nan Yale. Apre yon sezon ete nan pratik swen sante nan McKinsey ak konpayi, mwen pral retounen travay nan sektè sante piblik, ak sosyal nan Washington, DC.


Juline Mauricette,
Rezo Lyezon pou 

Bonjou, non mwen se Mauricette Juline. Mwen ap travay nan rezo a depi nan mwa jwen ane pase em renmen travay nan distribisyon medikaman ak materyèl pou kolera nan klinik yo. Mwen renmen travay ak tout manm ekip la, nan chèche konnen kisa y’ap fè, ede yo nan nivo ke nou kapab. Travay avèk rezo a devlope konesans mwen nan domèn lasante.
Hannah Steadman,
Fiziyoterapi BSC MCSP, Ansyen lidè ekip
Hannah te retounen an angletè, men li kontinye travay pou rezo pa imel.
Mwen te fin travay kòm volontè Gana, yon peyi nan Afrik de lwès, m 'te vin an Ayiti nan mwa Out 2010 ak vizyon pou’m travay yon bon tan ki gen yon empak dirab nan kominote a. Okòmansman mwen kòmanse travay ak yon sèl manm nan rezo nou an, Ayiti Lopital Apèl, mwen te ede devlope premye baz reyabilitasyon pwogram nan an ayiti sa ki te fè siksè. Se te yon inisyatif pou amelyore kondisyon andikape yo e ede etabli yon sant de reyabilitasyon nan Nò peyi Dayiti.

Travay avèk rezo a te ban m'yon pèspektiv an plus de sistèm sante an an Ayiti, e li te pèmèt mwen elaji kapasite mwen nan travay. Lè mwen te Kòmanse travay ak rezo a, kèlke semèn plita kolera antre an ayiti, imedyatman mwen komprann empòtans ONG ki byen kolabore yo. Rezo a te jwe yon wòl krisyal nan pote materyèl, konesans, e ekpètiz.

Ogmante travay sa yo rive jwenn soti nan ONG ki patisipe nan ijyèn dlo, ak sanitasyon te ede bay klinik anpil ak legliz pi plis aksè nan materyèl ak estaj fòmasyon ede anpeche maladi kolera ak lòt maladi dlo-koze, epi yo ede sistèm dirèk tretman dlo yo nan zòn ki priyorite.

Mwen te rankontre ampil òganizasyon ak moun ki ap fè bon travay pandan m’ap travay nan rezo a. Emwen deside pou’m kontinye sipòte rezo a jan mwen kapab lè mwen retounen an angletè an jiyè 2011, ak mwen menm detèmine pou l kontinye sipòte ou a pi bon jan mwen ka lè mwen retounen England an Jiyè 2011. Mwen pral konsantre sou kenbe sipò mwen patikilyèman nan rezo dlo ak nan ti rezo de reyabilitasyon nan nò Ayiti, ak espwa pou retounen an Ayiti nan yon lòt ane.